Úvod

Vítáme Vás!

Chtěli bychom Vás všechny přivítat na těchto stránkách.

 Ať Vám pomůžou najít cestu, kterou hledáte.

Pán Ježíš Kristus řekl:

"Já jsem ta cesta a pravda a život." Jan 14:6

"Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek." Matouš 11:28

"Toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven." Jan 6:37


 ZDARMA, výjimečná akce! Super výhodná nabídka + to a to zdarma! Myslím si, že to je pouhý reklamní trik! 

Ale víme že existuje DAR, který je pro každého, kdo ho chce přijmout. JEŽÍŠ KRISTUS Ti nabízí VĚČNÝ ŽIVOT! 

O tom se s Vámi chceme podělit.


Bratře, jestli chceš někdy udělat krok za Bohem, udělej to dnes. To je ta vhodná doba. Teď je čas, kdy to potřebujeme.".....
čti více
William Marrion Branham


Pokud máš zájem o knihu napiš

Každá rodina, která těží z duchovního bohatství této knihy, bude nesmírně požehnaná. ..... čti více
Pastor Edvard F. Byskal
Cloverdale Bibleway


Najednou puška vystřelila a zasáhla Billa zblízka do nohy. Billy se s výkřikem zoufalství zhroutil. 


Jimmy si k němu kleknul na zem a žvatlal: "Promiň, Billy. Je mi to líto. Byla to náhoda. Neměl jsem v úmyslu - "potom se podíval na kamarádovu nohu a celý zbledl: "Billy nehýbej se, půjdu pro pomoc.”"Ne, neopouštěj mě," křičel Billy. Ale Jimmy už běžel jako raketa. Když se Billy podíval na své nohy, zhrozil se, protože byly  téměř naskrz prostřeleny. ...... čti více